3247585278618636 3247585278618636
top of page
6.jpg

5

תוצאות

בדיקה, בקרה, מקצה שיפורים וניסוח יעדים חדשים

RESULTS

"מערך המיתוג, הדוברות ויחסי הציבור אותו הקמנו יד ביד, הפך למוביל, משמעותי ומביא תוצאות ניכרות לעין" 

(גילי אהרוני, מנהלת אגף מידע ותקשוב - מועצה אזורית מטה יהודה)

בתחנה האחרונה נבחן את התוצאות ונתבונן על הדרך שעברנו מן  המקום שמימנו יצאנו ועד למקום שאליו הגענו. תוצאות משביעות רצון מאותתות לנו שפעלנו נכון. תוצאות מאכזבות מעידות שצריך עדיין לעשות שינוי. לכן, מעקב אחר התוצאות תוך בקרה ועדכון היעדים אינו פעולה חד פעמית אלא פעולה מתמשכת שיש לבצע לאורך כל חיי הארגון.

Mateh_Yehuda_Regional_Council_COA_NEW.svg.png
download (1)_edited.png

מקרה שהיה:

ארגונים חברתיים רבים סבורים כי הצבת יעדים ובקרת תוצאות הם נחלת העולם העסקי בלבד. ארגון חברתי גדול שאותו ליוויתי התנגד לעשות זאת. אותו ארגון פרסם את אחד מאירועיו החשובים במדיה הדיגיטלית וברדיו. לפרסום האירוע לא הוצבו יעדים. בתום האירוע חלק ממובילי הארגון היו מאד מרוצים מימנו וחלקם היו מאוכזבים. כנשאלתי מה דעתי, לא יכולתי להשיב על כך מפני שלא הוגדרו יעדים לקמפיין.

הצלחות או כשלונות נמדדות ביחס למה שאנו מצפים להשיג. כאשר אנו לא מגדירים מראש למה אנחנו מצפים, אנחנו לא יכולים לדעת האם הצלחנו או לא. לכן, בחינת התוצאות באופן רציף ולאורך זמן היא מפתח להצלחת הארגון.

 ​

חשוב להוסיף שרוב התורמים מדברים בשפת התוצאות והם מצפים גם מארגונים חברתיים להציב יעדים, להיות מכווני מטרה, להשיג את המטרה ולבחון את עצמם באופן מתמיד.  

bottom of page