3247585278618636 3247585278618636
top of page
4.jpg

4

ביחד, יד ביד

ליווי ויישום תוכנית העבודה שגובשה להשגת היעדים

REACH

"רננה התייחסה לנושא בכובד ראש והשקיעה זמן רב בהכנה של כל המפגשים." 

(שמעון סיאני, מנכ"ל עמותת ידידים)

yedidim.png

תהליך אסטרטגי חייב להיות מתורגם לצעדים אופרטיביים הניתנים ליישום. אחרת אין בו טעם. על מנת ליהנות מפירות התהליך, יש לייצר מתווה עבודה ברור ובר ביצוע. תכנית עבודה פרקטית, חלוקת אחריות, קביעת לוחות זמנים, הגדרת שגרות, בקרת ביצוע, למידה ותיקונים - כל אלו הכרחיים לצורך ביצוע מוצלח והשגת המטרות.

download (1)_edited.png

מקרה שהיה:

רוב העמותות שאותם ליוויתי הכינו תכנית עבודה. למרות זאת, לא פעם התברר שתוכנית העבודה המקורית נזנחה והארגון מוצא את עצמו "נסחף" למקומות חדשים ולא מתוכננים. תכנית העבודה היא העוגן של הארגון. ניתן לשנות תכנית עבודה, אך אין לפעול ללא תכנית עבודה.

אחד הארגונים שליוויתי, ארגון גדול, מורכב ומסועף, עם הרבה תכניות עבודה והרבה עובדים, לא הצליח לסנכרן בין תכניות העבודה של האגפים השונים. תכניות העבודה השונות לא הצליחו לשרת את המטרה המשותפת של הארגון. הדבר נבע מכך ששהמטרות והאסטרטגיה של הארגון לא היו ברורים. לאחר שהגדרנו בצורה מאד מדויקת לאן הארגון צועד ומה הוא מנסה להשיג ולאחר שגיבשנו את האסטרטגיה שתוביל אותו לשם, היה הרבה יותק קל וברור לכל אחד מן האגפים להבין מהי התרומה שלו להשגת יעדי הארגון ובהמשך לכך, לבנות תוכנית עבודה שתסייע כך.

bottom of page