3247585278618636 3247585278618636
top of page
2.jpg

מיקוד וניסוח המצב האידיאלי

ניתוח מכלול הפרמטרים והעוגנים וגיבוש המותג העתידי האידיאלי

2

REPHRASE

"הכנות מלווה את רננה. נושאי משרה בכירה מתקשים למצוא אשת אמון שתאמר את האמת ברגישות ותציב מראה בהירה" 

(רם מזרחי, יו"ר ועד מקומי אשתאול)

WhatsApp Image 2021-07-06 at 12.53.53.jpeg

כל ארגון שואף להימצא במקום טוב יותר: זהו המקום "הרצוי" או המקום "האידיאלי". כדי להגיע למקום זה, הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא להגדיר אותו באופן מדויק ושלם. מדובר בניסוח מפורט ועמוק על פי פרמטרים מקצועיים.

בשלב זה נפרוט את תיאור הארגון האידיאלי למטבעות פרקטיים וניצוק בו תוכן. נברר מהי תרומתו החברתית של הארגון, מה מצבו הפיננסי, מיהם קהלי היעד שלו ומיהם התורמים והמתנדבים. מהי התרבות הארגונית וכיצד מתנהל הארגון. נגדיר במדויק את מהות המותג העתידי ואת העוגנים שעליהם יישען הארגון. נשווה בין תמונת הארגון "המצוי" ותמונת הארגון "הרצוי" ונבין מהיכן נובעים הפערים.

download (1)_edited.png

מקרה שהיה:

הזדמן לי לעבוד עם עמותה שמקדמת ליווי ושילוב חברתי של ילדים חולים. העמותה הייתה בצמיחה מתמדת, אך הייתה רחוקה מאוד ממיצוי הפוטנציאל שלה. בתחנה השנייה, הגדרנו לאן שואף הארגון ופרטנו זאת לפרמטרים מעשיים. ברגע שמובילי הארגון הגדירו את הארגון האידיאלי העתידי בפרמטרים אופרטיביים, חל אצלם מהפך. הם התעוררו לחיים, העיניים שלהם ברקו והם התחילו להאמין שהחלומות שלהם אפשריים וברי ביצוע.

יחד, הגדרנו את הארגון האידיאלי: את החזון שלו, את הערכים שלו, את קהלי היעד שלו, את קהל התורמים, את תחומי הפעילות ואת היקפם, את התקציבים הנדרשים, את דרכי הפרסום, את מערכות היחסים עם גורמים ממשלתיים ומוניציפליים ואת המבנה הארגוני המתאים לצרכי הארגון. בלי לשים לב, הגדרנו ביחד את המיתוג של הארגון.

רבים סבורים שמיתוג משמעותו לוגו, אך למעשה, מיתוג הינו הגדרת המהות (ה-DNA)  של הארגון, יעדיו ווהשינוי שהוא מעוניין להוביל. לאחר שמגדירים את מהות המותג, ניתן לתת לו ביטוי בלוגו.

כשסיימנו את המלאכה בתחנה השנייה, היה ברור במדויק לאן הארגון צועד ומהם שאיפותיו. כשערכנו טבלת השוואה בין המצב הרצוי ובין המצב המצוי בכל אחד מן הפרמטרים, ראינו באופן מאוד ברור היכן קיימים פערים ומהם. ידענו אלו פערים צריכים להיסגר כדי שניתן יהיה להגיע אל המצב האידיאלי והיינו מוכנים לשלב הבא.

bottom of page