3247585278618636 3247585278618636
top of page
1.jpg

אבחון המצב הקיים

היכרות, שיקוף ודיוק המצב "המצוי" נכון לרגע זה

1

REFLECTION

"רננה סופר מקצועית, רצינית ומחוייבת. היא מבינה מיד מי נמצא מולה ומי קהל היעד שלו ומביאה תובנות פרקטיות" 

(יוני פפר, מומחה בינלאומי לחדשנות, יועץ לחברות ומנהלים)

download (1)_edited.png

בכל ארגון, גם בארגון החווה קשיים, נצבר ידע רב ויקר ערך. לעיתים קרובות, אין מודעות לערכו הרב של הידע ולא נעשה בו שימוש. המשימה שלי היא, בין היתר, לאתר ולאסוף את הידע הקיים ולעשות בו שימוש מושכל ומיטבי. ידע "חבוי" זה, הוא המפתח לאבחון "המצב המצוי", לחידוד האתגרים ולשיקוף המצב לאשורו. במיוחד בעיתות משבר, הידע של הארגון הוא בעל משמעות אדירה על מנת להחלץ מן המצב

בשלב זה נבחן למשל:

  • מהם החזון והערכים של הארגון

  • מהו המצב הפיננסי שלו כעת ובטווח הקרוב

  • מהם היעדים והמטרות של הארגון ומהן התוצאות שהושגו

  • מהם השירותים שהארגון מעניק

  • מי הם קהלי היעד של הארגון וכיצד הם הוגדרו

  • האם נעשו מהלכים שיווקיים לקידום הארגון

  • מהו מבנה הארגון ומהי התרבות הארגונית שלו

  • האם הארגון חווה קושי בגיוס ו/או בשימור מתנדבים ותורמים

  • מהי רמת שביעות הרצון של קהלי היעד מן הארגון

מקרה שהיה:

לפי כמה שבועות פגשתי לראשונה ארגון שמטרתו להעלות את המודעות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים וזאת באמצעות העברת הרצאות וסדנאות ברחבי הארץ. על פי מודל 5 התחנות, פגישותינו הראשונות עסקו באבחון המצב הקיים. מובילי הארגון התחילו את התהליך כשהם משוכנעים שהמצב גרוע מאוד. כהגדרתם: "אנו מרגישים תקועים, ללא ביקוש, עם גירעון וללא עתיד". למעשה, מובילי הארגון התחילו את התהליך רגע לפני שהתכוונו להרים ידיים.

כשניתחנו לעומק את מצב הארגון, התגלתה תמונה אחרת לחלוטין. ההזמנות – הלכו וגברו, ההכנסות – היו במגמת צמיחה, ארגונים מתחרים – כמעט ולא היו קיימים והחזון והייעוד היו מאד ברורים.

​באמצעות בחינת הרבדים השונים של הארגון, הצלחנו לאתר את העוצמות שלו, להניח את האצבע על הבעיות הממשיות המונעות מימנו לצמוח ולעמוד על הסיבות שהובילו לפער שבין "המצוי" לבין "הרצוי" כל הנתונים הדרושים לביצוע השינוי היו קיימים אצל מובילי הארגון, אך הם פירשו אותם לא נכון. מאחר שתכניות הפעולה התבססו על ניתוח שגוי של הנתונים, מובילי הארגון לא הצליחו לקדם אותו  מן המצב "המצוי" אל המצב "הרצוי".

bottom of page