3247585278618636 3247585278618636
top of page

'נוסחת הגיוס' קורס להגדלת משאבים בעמותות

בקורס תקבלו נוסחה מובנית וקלה ליישום,
באמצעותה תגייסו יותר משאבים !

איך נולד הקורס?

עמותות עושות דברים מדהימים, ולעיתים אף ממלאות את החלל שמותירה המדינה, ובכל זאת, מתקשות לגייס משאבים!

הפער הלא הגיוני, בין חשיבות העשייה, והקושי לממן אותה, הוביל אותי לפתח נוסחה מובנית, קלה ליישום, שתעזור לעמותות לעשות שינוי דרמטי באופן בו הן מגייסות משאבים.

את הנוסחה אני מיישמת בעיקר בתהליכי ליווי, אך כדי לחשוף אותה ליותר אנשים, החלטתי ללמד אותה בקורס.